GDPR LEAD AUDITOR

Saskia Monseur


Saskia Monseur heeft naast een erkenning als Data Protection Officer (DPO) eveneens een erkenning als GDPR Lead Auditor. 

Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen indien u op SheEO een beroep wenst te doen als GDPR Auditor.

Inhoud


Bedrijven zullen regelmatig interne audits moeten uitvoeren om hun nalevingsniveau van de GDPR regelgeving te beoordelen. Het documenteren van deze audits zal van cruciaal belang zijn in het geval van een inbreuk of klacht, omdat u hierdoor kan aantonen dat u te goeder trouw inspanningen heeft geleverd.

Het volledig doorlichten van processen door middel van een audit levert maatregelen op die aangewend kunnen worden voor het verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Maar het biedt ook een belangrijk compliance-element - het bewijs dat je bedrijf over dergelijke processen beschikt en deze ook efficiënt heeft geïmplementeerd. 

Interesse?


Vragen of interesse in een van de GDPR-pakketten?