GDPR LEAD AUDITOR

Saskia Monseur


Saskia Monseur heeft naast een erkenning als Data Protection Officer (DPO) eveneens een erkenning als GDPR Lead Auditor.

Inhoud


Ondernemingen zullen regelmatig interne audits laten uitvoeren om hun nalevingsniveau inzake de GDPR regelgeving en inzake compliance te beoordelen.

Het documenteren van deze audits zal van cruciaal belang zijn in het geval van een inbreuk of klacht, omdat u hierdoor kan aantonen dat u te goeder trouw inspanningen heeft geleverd.

 

Het volledig doorlichten van processen door middel van een audit levert maatregelen op die aangewend kunnen worden voor het verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Maar het biedt ook een belangrijk compliance-element - het bewijs dat je bedrijf over dergelijke processen beschikt en deze ook efficiënt heeft geïmplementeerd.

Interesse?


Vragen of interesse in een van de GDPR-pakketten?