PAKKET ‘CORPORATE HOUSEKEEPING’

Inhoud pakket


Corporate Housekeeping omvat alle activiteiten die betrekking hebben op het nakomen van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen. 

SheEO neemt hierbij o.a. volgende taken op zich:

  • De organisatie van de jaarvergadering (de algemene vergadering der aandeelhouders), o.m. het opstellen van oproepingsbrieven, notulen, verslagen,…
  • Het organiseren van tussentijdse raden van bestuur, vergaderingen der aandeelhouders, comités  en andere bestuursorganen
  • Het verlenen van advies inzake belangenconflicten tussen bestuurders onderling of aandeelhouders onderling
  • Het up-to-date houden van het aandeelhoudersregister
  • Opvolging bij het ondernemingsloket
  • Opvolging van uw BTW formaliteiten
  • Opmaken en neerleggen ter griffie van documenten bestemd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad
  • De opvolging van alle administratieve verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de beslissingen van de verschillende ondernemingsorganen.

SheEO kan u bijstaan voor het éénmalig opmaken van notulen, oproepingen, etc., maar biedt tevens jaarcontracten aan waarbij zij proactief alle verplichtingen voor uw vennootschap op zich neemt.

Afhankelijk van de grootte en nood van uw bedrijf kan een prijsinschatting op jaarbasis gegeven worden.

Waarom is Corporate Housekeeping belangrijk?


Het niet (of niet tijdig) naleven van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen is in strijd met de wet en kan vergaande risico's met zich mee brengen, zowel voor de vennootschap als voor het bestuur.  Het kan namelijk leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en strafrechtelijke sancties.

Interesse?


Vragen of interesse in een van de Corporate Legal Services pakketten?