Compliance

Compliant zijn betekent het voldoen aan de wetgeving en regelgeving die op jouw onderneming van toepassing is.

Maar het gaat nog verder, het voldoen aan een intern beleid en aan procedures en de gerechtvaardigde verwachtingen van jouw stakeholders en de maatschappij.

Dit kunnen we realiseren door een visie uit te werken en te implementeren, waarin deze verschillende elementen met elkaar worden verbonden, inclusief het monitoren daarvan en de rapportering daarover.

SheEO helpt jouw onderneming graag verder bij het inrichten en verbeteren van jouw compliance organisatie.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze diensten.

Zo kunnen wij u bijstaan voor volgende:

• het implementeren van de vereisten die volgen uit wet- en regelgeving, zoals Anti-witwaswetgeving (AML), Anti-Fraude, Financial Sanctions, GDPR en privacy, anti-bribery;
• het adviseren vanuit een rol als compliance manager / business partner
• het opstellen van interne gedragscodes en procedures