Andere juridische dienstverlening

Ondernemingsrecht: corporate governance / corporate housekeeping

SheEO staat uw onderneming bij in het kader van corporate goverance, meer bepaald bij het implementeren van alle juridisch-administratieve verplichtingen binnen uw onderneming gekoppeld aan uw bestuursorgaan. Bijvoorbeeld de juridisch-administratieve aspecten rond de Algemene Vergadering der aandeelhouders, de Raad van Bestuur, het Directiecomité, het Audit comité, …

Contractenrecht

SheEO verleent zowel aan ondernemingen als particulieren advies in het kader van contractenrecht, meer bepaald voor de opmaak van nieuwe contracten, nazicht bestaande contracten, opmaak addenda aan contracten, arbeidsovereenkomsten, …